Stopfiltr – účinnost

Účinnost STOP filtru byla mimo jiné potvrzena i výsledky testu realizovaného akreditovanou společností Arista Laboratories, která se specializuje na analýzy tabákových produktů.

V rámci testu byly porovnávány hodnoty vydechnuté při kouření cigarety bez STOP filtru a následně se STOP filtrem a to u čtyř po sobě jdoucích cigaret. Veškeré hodnoty standardně uváděné a deklarované výrobcem na krabičkách – nikotin, dehet a oxid uhelnatý – jsou s použitým STOP filtrem reálně sníženy v průměru o 58%, přičemž hodnoty naměřené u prvních dvou cigaret vykouřených se STOP filtrem jsou u všech látek srovnatelné.

V rámci měření u dalších dvou cigaret obsah dehtu dále mírně klesal, nikotin se držel na stejné úrovni, jen oxid uhelnatý zaznamenal nepatrný nárůst. Stopfiltr tak dokáže efektivně redukovat nebezpečné látky u 2-4 cigaret, pak již je jeho účinnost snížena a proto se doporučuje pro další kouření použít nový. Ideální je vyměnit filtr po 3 cigaretách. Patentovaný 8mi filtrační systém Stopfiltru jediný na trhu funguje a opravdu
snižuje karcinogenní látky vznikající při kouření.

Oxid uhelnatý blokuje přenášení kyslíku krví, nikotin je vysoce návyková látka, přičemž nejzávažnější rizika jsou spojená s jeho chronickým užíváním a poškozením organismu, tabákový dehet pak obsahuje převážně látky považované za karcinogenní nebo toxické.

Kouření vážně poškozuje zdraví, chraňte si své zdraví “alespoň” Stopfiltrem.

 

Výsledky testu

V rámci “našeho” testu prováděného v ČR bylo zjištěno

%

Kuřáků si chválí používání Stopfiltru a používá ho pravidelně jakmile si Stopfiltr vyzkouší.

%

kuřáků tento systém neznají a nepoužívají ho.

%

Z nich se dále k používání filtru vrátí s vědomím, že alespoň sníží a redukují karcinogení látky.

%

Kuřáků Stopfiltr používá nepravidelně. Převážně však s kladným hodnocením účinnosti.

%

Kuřáků je "zděšeno" poté co vidí, jaké množství látek se zachytí ve filtru a Stopfiltr v první fázi odloží nebo raději nechtějí používat. 8% z nich se dále k používání filtru vrátí s vědomím, že alespoň sníží a redukují karcinogení látky.

%

Kuřákům nevyhovuje.

V rámci našeho testu bylo rozdáno kuřákům 300 ks filtrů a zaznamenány jejich reakce a hodnocení Stopfiltru. Tento neoficiální test slouží pouze pro orientační a informační účely dovozce!

Převážná část uživatelů Stopfiltru více jak 56% hodnotilo kladně účinnost Stopfiltru jakmile jej vyzkoušela.

Chraňte si své zdraví, dbejte na pestrou a vyváženou stravu, pravidelně sportujte. Pro Vaše zdraví je nejlepší přestat s kouřením úplně.

© Copyright 2018 CYNDICATE s.r.o.
info@stopfitlr.cz
tel.: 602 312 710
IČ: 24142158